CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Industrial (2013) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES 17655112
ESTRUCTURES 17655105
GESTIÓ EMPRESARIAL 17655101
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA 17655115
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 17655107
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 17655114
SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA 17655110
TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL 17655109
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 17655108
Assignatures sense curs definit
Convocatòria única AN sense addicional
Optatives
LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA 17655209
LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES 17655208
Acta única AN
Optatives
AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 17655201
CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR 17655230
CINÈTICA I REACTORS 17655206
CIRCUITS ELÈCTRICS 17655211
CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS 17655225
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS 17655231
FONAMENTS D'AUTOMATISMES 17655212
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 17655205
GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ 17655223
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 17655210
INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL 17655226
MECÀNICA DE MÀQUINES 17655203
MECÀNICA ESTRUCTURAL 17655204
MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ 17655202
MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS 17655227
NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS 17655232
OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 17655207
ROBÒTICA MÒBIL 17655228
SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS 17655233
SISTEMES DE PERCEPCIÓ 17655229