CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 10/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 17615101
ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 17615102
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 17615104
SISTEMES INFORMÀTICS 1 17615112
SISTEMES MULTI-AGENT 17615116
XARXES DE COMPUTADORS 1 17615103
Segon quadrimestre
Obligatòries
ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 17615105
CRIPTOLOGIA 17615109
ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 17615106
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 17615121
ROBÒTICA COOPERATIVA 17615117
SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS 17615120
SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ 17615119
XARXES DE COMPUTADORS 2 17615107
Acta única AN
Obligatòries
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 17615118
INTRODUCCIÓ A LA RECERCA 17615124
Segon curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
COMERÇ ELECTRÒNIC 17615123
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES 17615108
ROBÒTICA INDUSTRIAL 17615113
SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES 17615110
SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 17615111
VISIÓ ARTIFICIAL 17615114
XARXES P2P 17615115
Acta única AN
Obligatòries
PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT 17615122
TREBALL DE FI DE MÀSTER 17615301