CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible (2011) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
BIODIVERSITAT I ECOSISTEMES 20675103
EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 20675106
EINES DE SOSTENIBILITAT 20675102
GESTIÓ AMBIENTAL 20675101
GESTIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 20675107
MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS 20675104
PRÀCTIQUES EXTERNES 20675113
TRACTAMENTS AVANÇATS D'AIGÜES I LA SEVA GESTIÓ 20675105
TREBALL DE FI DE MÀSTER 20675301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
EINES PER AL DISSENY I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D'ALIMENTS ESTRUCTURATS 20675202
GENERACIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA 20675205
TÈCNIQUES AVANÇADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACIÓ DE RESIDUS 20675204
TÈCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES 20675203
TECNOLOGIES EMERGENTS PER A LA SOSTENIBILITAT EN LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS 20675201