CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
TREBALL DE FI DE MÀSTER 20645301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ASPECTES AVANÇATS D'ENGINYERIA TERMODINÀMICA 20645207
DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS 20645214
DISSOLUCIONS D'ELECTRÒLITS 20645208
ESTIMACIÓ DE PROPIETATS DE GASOS I LÍQUIDS 20645215
PROPIETATS DE TRANSPORT 20645217
SIMULACIÓ 20645211
TERMODINÀMICA INDUSTRIAL QUÍMICA 20645212