CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2017-18 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Prevenció de Riscos Laborals (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Convocatòria única AN sense addicional
PRÀCTIQUES EXTERNES 20605401
TREBALL DE FI DE MÀSTER 20605112
Acta única 1Q
Obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 20605101
GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ 20605105
HIGIENE INDUSTRIAL 20605103
MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ 20605104
SEGURETAT EN EL TREBALL 20605102
Acta única 2Q
Obligatòries
ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA 20605108
ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL 20605107
ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA 20605109
ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL 20605106