CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Prevenció de Riscos Laborals (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 20605101
ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA 20605108
ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL 20605107
ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA 20605109
ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL 20605106
GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ 20605105
HIGIENE INDUSTRIAL 20605103
MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCIÓ 20605104
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 20605110
PRÀCTIQUES EXTERNES 20605111
SEGURETAT EN EL TREBALL 20605102
TREBALL DE FI DE MÀSTER 20605112