CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Degree of Electrical Engineering (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ÀLGEBRA LINEAL 17214007
ANÀLISI MATEMÀTICA I 17214005
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17214006
FÍSICA I 17214003
FÍSICA II 17214004
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17214002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17214001
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 17214101
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17214006
ANGLÈS TÈCNIC 17214102
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 17214008
FÍSICA II 17214004
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17214002
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIBUIX TÈCNIC 17214011
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS 17214009
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 17214010
TEORIA DE CIRCUITS I 17214105
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 17214117
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 17214122
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17214115
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA 17214107
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17214116
MÀQUINES I MECANISMES 17214121
TEORIA DE CIRCUITS II 17214106
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CENTRALS ELÈCTRIQUES 17214108
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 17214110
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17214119
MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17214120
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17214123
ENERGIES RENOVABLES 17214109
FONAMENTS DE REGULACIÓ AUTOMÀTICA 17214104
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 17214114
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
AUTOMATITZACIÓ 17214103
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17214124
LUMINOTÈCNIA 17214113
MANTENIMENT INDUSTRIAL 17214111
OFICINA TÈCNICA 17214125
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 17214127
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 17214118
PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA 17214126
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS 17214112
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 17214301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS 17214241
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 17214222
ELECTRÒNICA DIGITAL 17214221
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 17214201
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 17214216
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I 17214226
INFORMÀTICA INDUSTRIAL II 17214230
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 17214218
MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS 17214231
SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 17214229
TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 17214207
TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN SISTEMES ELECTRÒNICS 17214213
TRANSMISSIÓ DE DADES 17214220
Segon quadrimestre
Optatives
APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS 17214214
EQUIPS ELECTRÒNICS 17214224
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 17214240
GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC 17214217
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES 17214205
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 17214216
INSTRUMENTACIÓ 17214225
INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS 17214219
LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES 17214206
MICROCONTROLADORS 17214223
REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS 17214209
SISTEMES EMBEDDED 17214215
SISTEMES ROBOTITZATS 17214228
TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED 17214211
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 17214212
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EXTERNES I 17214501
PRÀCTIQUES EXTERNES II 17214502