CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2013-14 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Degree of Electronic and Automation Engineering (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ÀLGEBRA LINEAL 17204007
ANÀLISI MATEMÀTICA I 17204005
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17204006
FÍSICA I 17204003
FÍSICA II 17204004
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17204002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 17204001
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 17204101
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17204006
ANGLÈS TÈCNIC 17204102
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 17204008
FÍSICA II 17204004
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17204002
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIBUIX TÈCNIC 17204011
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS 17204009
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 17204010
TEORIA DE CIRCUITS I 17204105
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 17204117
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 17204122
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17204115
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA 17204107
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17204116
MÀQUINES I MECANISMES 17204121
TEORIA DE CIRCUITS II 17204106
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 17204109
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 17204110
ELECTRÒNICA DIGITAL 17204108
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I 17204119
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CONTROL AUTOMÀTIC 17204123
EQUIPS ELECTRÒNICS 17204112
INSTRUMENTACIÓ 17204113
MICROCONTROLADORS 17204111
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
AUTOMATITZACIÓ 17204103
INFORMÀTICA INDUSTRIAL II 17204120
MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS 17204124
OFICINA TÈCNICA 17204125
SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 17204114
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 17204118
PROJECTE INTEGRADOR 17204126
SISTEMES ROBOTITZATS 17204104
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 17204301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
CENTRALS ELÈCTRIQUES 17204222
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17204231
DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS 17204258
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 17204201
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 17204207
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 17204209
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17204224
LUMINOTÈCNIA 17204230
MANTENIMENT INDUSTRIAL 17204229
MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17204225
TÈCNIQUES EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 17204214
TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN SISTEMES ELECTRÒNICS 17204220
TRANSMISSIÓ DE DADES 17204211
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 17204232
Segon quadrimestre
Optatives
APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS 17204205
DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 17204227
ENERGIES RENOVABLES 17204223
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 17204257
GESTIÓ DE POTÈNCIA DEL VEHÍCLE ELÈCTRIC 17204208
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES 17204212
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 17204207
INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS 17204210
LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES 17204213
REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS 17204216
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 17204226
SISTEMES EMBEDDED 17204206
TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, TÈRMICA I FRED 17204218
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS 17204228
TOPOGRAFIA I OBRA CIVIL 17204219
Anual
Optatives
PRÀCTIQUES EXTERNES I 17204501
PRÀCTIQUES EXTERNES II 17204502