CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Graduate in English Studies Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANGLS I 12274002
COMUNICACI ESCRITA EN CATAL 12274004
COMUNICACI ESCRITA EN ESPANYOL 12274005
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANGLS II 12274003
ANTROPOLOGIA CULTURAL 12274008
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORNIA 12274010
LITERATURA I SOCIETAT 12274009
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 12274007
Anual
Formaci bsica i obligatries
LINGSTICA 12274006
LITERATURA 12274001
Segon curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANLISI DE TEXTOS ANGLESOS I 12274119
DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I 12274109
DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I 12274107
LLENGUA ALEMANYA I 12274101
LLENGUA ANGLESA I 12274105
LLENGUA FRANCESA 12274102
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANLISI DE TEXTOS ANGLESOS II 12274120
DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II 12274110
DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II 12274108
LITERATURA FRANCESA 12274104
LLENGUA ALEMANYA II 12274103
LLENGUA ANGLESA II 12274106
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLS I 12274113
INTRODUCCI A LA CULTURA DELS PASOS DE PARLA ANGLESA 12274123
INTRODUCCI A LA LITERATURA ANGLESA 12274121
LLENGUA ANGLESA III 12274111
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLS II 12274114
INTRODUCCI A LA TRADUCCI ANGLESA 12274124
LLENGUA ANGLESA IV 12274112
NARRATIVA EN ANGLS 12274122
Quart curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
GESTI DE LA INFORMACI 12274125
LLENGUA ANGLESA V 12274115
TALLER D'ESCRIPTURA AVANADA 12274117
TALLER D'EXPRESSI ORAL AVANADA 12274118
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
LLENGUA ANGLESA VI 12274116
Acta nica 2Q
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 12274301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
FRANCS COMUNICATIU 12274224
GNERE I LITERATURA EN ANGLS 12274217
GRAMTICA ANGLESA AVANADA 12274207
L'ANGLS COM A LLENGUA ESTRANGERA 12274210
LITERATURA NORD-AMERICANA 12274216
LLENGUA ALEMANYA III 12274201
MITOLOGIA ALEMANYA 12274204
TEATRE ANGLS 12274214
TRADUCCI ANGLESA DIRECTA I 12274219
Segon quadrimestre
Optatives
CURS DE FRANCS AVANAT 12274225
FONTICA I FONOLOGIA ANGLESA 12274209
GRANS MITES NACIONALS D'ALEMANYA 12274205
INTRODUCCI A LES TECNOLOGIES DE LA TRADUCCI 12274222
LINGSTICA ANGLESA APLICADA 12274206
LITERATURES POSTCOLONIALS 12274218
LLENGUA ALEMANYA IV 12274202
SHAKESPEARE 12274215
TRADUCCI ANGLESA DIRECTA II 12274220
VARIACI EN LA LLENGUA ANGLESA 12274208
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 12274213