CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 05/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Graduate in Publicity and Public Relations (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 12224001
HISTRIA DEL MN ACTUAL 12224008
ORDENAMENT JURDIC I SISTEMA POLTIC 12224002
TEORIES DE LA COMUNICACI 12224004
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CORRENTS ESTTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACI 12224009
INTRODUCCI A LA PSICOLOGIA 12224003
OPINI PBLICA 12224005
Anual
Formaci bsica i obligatries
ESTNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELL) 12224010
ESTNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATAL) 12224007
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET 12224006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
COMUNICACI I EXPRESSI ORAL 12224102
Anual
Formaci bsica i obligatries
DISSENY GRFIC I MULTIMDIA 12224107
FONAMENTS DE LA COMUNICACI PUBLICITRIA I DE LES RELACIONS PBLIQUES 12224106
FONAMENTS DEL PERIODISME 12224104
HISTRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACI 12224105
INTRODUCCI A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA 12224101
TEORIA I TCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL 12224103
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CIUTADANIA 12224110
COMUNICACI I IMATGE CORPORATIVA 12224115
TCNIQUES DE MRQUETING I COMUNICACI 12224113
TEORIA DE LA IMATGE 12224108
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DIRECCI DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PBLIQUES 12224116
DRET DE LA COMUNICACI 12224109
PLANIFICACI DE MITJANS 12224114
Anual
Formaci bsica i obligatries
CREATIVITAT PUBLICITRIA 12224111
TCNIQUES DE LES RELACIONS PBLIQUES 12224112