CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2018-19 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Oenology (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA 19224005
FÍSICA 19224007
FONAMENTS DE BIOLOGIA 19224001
MATEMÀTIQUES 19224006
QUÍMICA I 19224008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA 19224003
BIOQUÍMICA 19224010
FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA 19224002
MICROBIOLOGIA GENERAL 19224004
QUÍMICA II 19224009
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
AMPELOLOGIA 19224111
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I 19224104
ANÀLISI SENSORIAL I 19224107
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES 19224105
ENOLOGIA GENERAL I 19224106
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I 19224102
QUÍMICA ENOLÒGICA 19224103
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II 19224110
ANÀLISI SENSORIAL II 19224113
ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA 19224108
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II 19224109
OPERACIONS BÀSIQUES 19224101
VITICULTURA I 19224112
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI INSTRUMENTAL ENÒLOGICA 19224118
ANÀLISI SENSORIAL III 19224117
CULTURA VITIVINÍCOLA 19224116
ENOLOGIA GENERAL II 19224115
SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES 19224114
VITICULTURA II 19224119
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI SENSORIAL IV 19224124
CRIANÇA I ENVELLIMENT 19224122
ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS 19224123
ENGINYERIA ENOLÒGICA 19224126
GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA 19224125
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA 19224121
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA 19224120
PATOLOGIA VITÍCOLA 19224127
Quart curs
Primer quadrimestre
Optatives
ALIMENTS FERMENTATS 19224226
EL VI COM A ALIMENT 19224213
PRÀCTIQUES EXTERNES 19224401
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJAR 19224224
Segon quadrimestre
Optatives
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ENOTURISME 19224220
Acta única 2Q
Optatives
BEGUDES ESPIRITUOSES 19224228
CONTROL DE QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS 19224205
CREACIÓ DE VALOR EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA 19224212
EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 19224229
ELABORACIÓ DE CERVESA 19224230
EXPORTACIÓ DE VINS 19224227
FACTORS DE QUALITAT EN EL CULTIU DE LA VINYA 19224214
INNOVACIÓ I TAST DE VINS ESCUMOSOS 19224210
MICOLOGIA VITÍCOLA 19224216
SELECCIÓ I MILLORA D'INÒCULS ENOLÒGICS 19224204
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 19224301