CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2015-16 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Oenology (2014) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ESTADSTICA 19224005
FSICA 19224007
FONAMENTS DE BIOLOGIA 19224001
MATEMTIQUES 19224006
QUMICA I 19224008
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA CELLULAR I GENTICA 19224003
BIOQUMICA 19224010
FISIOLOGIA VEGETAL I PRCTIQUES DE BIOLOGIA 19224002
MICROBIOLOGIA GENERAL 19224004
QUMICA II 19224009
Segon curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANLISI QUMICA ENOLGICA I 19224104
ANLISI SENSORIAL I 19224107
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITCOLES 19224105
ENOLOGIA GENERAL I 19224106
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES I 19224102
OPERACIONS BSIQUES 19224101
QUMICA ENOLGICA 19224103
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
AMPELOGRAFIA 19224111
ANLISI QUMICA ENOLGICA II 19224110
ANLISI SENSORIAL II 19224113
ECONOMIA I MRQUETING VITIVINCOLA 19224108
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES II 19224109
VITICULTURA I 19224112