CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Graduate in Oenology Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
Formaci bsica i obligatries
QUMICA 19214003
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA 19214005
ESTADSTICA 19214004
MATEMTIQUES 19214001
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA CELLULAR 19214006
BIOQUMICA 19214008
FSICA 19214002
GENTICA 19214007
Segon curs
Anual
Formaci bsica i obligatries
ANLISI QUMICA ENOLGICA I 19214101
ANLISI SENSORIAL I 19214114
BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA 19214105
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITCOLES 19214106
MICROBIOLOGIA 19214120
QUMICA ENOLGICA 19214102
VITICULTURA 19214107
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ENOLOGIA GENERAL I 19214113
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES I 19214111
OPERACIONS BSIQUES 19214121
Tercer curs
Anual
Formaci bsica i obligatries
ANLISI QUMICA ENOLGICA II 19214103
ANLISI SENSORIAL II 19214116
PRCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA 19214110
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ECONOMIA I GESTI D'EMPRESES 19214125
ENOLOGIA GENERAL II 19214115
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES II 19214112
PRCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA 19214117
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ENGINYERIA ENOLGICA 19214122
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI 19214123
PROTECCI SANITRIA DE LA VINYA 19214109
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 19214118
VITICULTURA DE PRECISI 19214108
Quart curs
Anual
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 19214301
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
MARKETING VITIVINCOLA 19214126
Formaci bsica i obligatries
PRCTIQUES EXTERNES 19214401
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CRIANA I ENVELLIMENTS DELS VINS 19214119
CULTURA VITIVINCOLA 19214127
GESTI DE LA QUALITAT DE LA INDSTRIA VITIVINCOLA 19214104
GESTI MEDIAMBIENTAL DE LA INDSTRIA VITIVINCOLA 19214124
NORMATIVA I LEGISLACI VITIVINCOLA 19214128
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 19214202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 19214211
Primer quadrimestre
Optatives
CARACTERITZACI I IDENTIFICACI D'ORGANISMES VEGETALS 19214204
EL VI COM ALIMENT 19214206
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS 19214203
Segon quadrimestre
Optatives
BIOTECNOLOGIA VEGETAL 19214205
CARACTERITZACI ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGNICS D'INTERS EN ENOLOGIA 19214207
LABORATORI DE PROCESSOS DE FERMENTACI A LA INDSTRIA ALIMENTRIA 19214209
MICOLOGIA VITCOLA 19214208