CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2018-19 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Oenology (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Quart curs
Anual
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 19214301
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 19214202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 19214211