CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2017-18 | 16/04/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Oenology (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ECONOMIA I GESTI D'EMPRESES 19214125
ENOLOGIA GENERAL II 19214115
PRCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA 19214117
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ENGINYERIA ENOLGICA 19214122
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES II 19214112
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI 19214123
PROTECCI SANITRIA DE LA VINYA 19214109
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 19214118
VITICULTURA DE PRECISI 19214108
Anual
Formaci bsica i obligatries
ANLISI QUMICA ENOLGICA II 19214103
ANLISI SENSORIAL II 19214116
PRCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA 19214110
Quart curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
MARKETING VITIVINCOLA 19214126
Formaci bsica i obligatries
PRCTIQUES EXTERNES 19214401
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CRIANA I ENVELLIMENTS DELS VINS 19214119
CULTURA VITIVINCOLA 19214127
GESTI DE LA QUALITAT DE LA INDSTRIA VITIVINCOLA 19214104
GESTI MEDIAMBIENTAL DE LA INDSTRIA VITIVINCOLA 19214124
NORMATIVA I LEGISLACI VITIVINCOLA 19214128
Anual
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 19214301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ALIMENTS FERMENTATS 19214218
Segon quadrimestre
Optatives
EINES D'ANLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 19214216
PLANIFICACI I GESTI ENOTURISME 19214215
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 19214202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 19214211