CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2015-16 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Oenology (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA 19214005
ESTADSTICA 19214004
MATEMTIQUES 19214001
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA CELLULAR 19214006
BIOQUMICA 19214008
FSICA 19214002
GENTICA 19214007
Anual
Formaci bsica i obligatries
QUMICA 19214003
Segon curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANLISI QUMICA ENOLGICA I 19214101
ANLISI SENSORIAL I 19214114
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITCOLES 19214106
ENOLOGIA GENERAL I 19214113
MICROBIOLOGIA 19214120
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES I 19214111
QUMICA ENOLGICA 19214102
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
OPERACIONS BSIQUES 19214121
VITICULTURA 19214107
Anual
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA 19214105
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ENOLOGIA GENERAL II 19214115
PRCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA 19214117
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ECONOMIA I GESTI D'EMPRESES 19214125
ENGINYERIA ENOLGICA 19214122
MICROBIOLOGIA I BIOQUMICA ENOLGIQUES II 19214112
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI 19214123
PROTECCI SANITRIA DE LA VINYA 19214109
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 19214118
VITICULTURA DE PRECISI 19214108
Anual
Formaci bsica i obligatries
ANLISI QUMICA ENOLGICA II 19214103
ANLISI SENSORIAL II 19214116
PRCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA 19214110
Quart curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
PRCTIQUES EXTERNES 19214401
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
CRIANA I ENVELLIMENTS DELS VINS 19214119
CULTURA VITIVINCOLA 19214127
GESTI DE LA QUALITAT DE LA INDSTRIA VITIVINCOLA 19214104
GESTI MEDIAMBIENTAL DE LA INDSTRIA VITIVINCOLA 19214124
MARKETING VITIVINCOLA 19214126
NORMATIVA I LEGISLACI VITIVINCOLA 19214128
Anual
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 19214301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ALIMENTS FERMENTATS 19214218
CARACTERITZACI I IDENTIFICACI D'ORGANISMES VEGETALS 19214204
EL VI COM ALIMENT 19214206
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS 19214203
Segon quadrimestre
Optatives
CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACI DELS VINS ESCUMOSOS 19214214
CREANT VALOR AL MN DEL VI 19214217
EINES D'ANLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 19214216
MICOLOGIA VITCOLA 19214208
PLANIFICACI I GESTI ENOTURISME 19214215
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 19214202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 19214211