CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Oenology (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA 19214005
ESTADÍSTICA 19214004
MATEMÀTIQUES 19214001
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA CEL·LULAR 19214006
BIOQUÍMICA 19214008
FÍSICA 19214002
GENÈTICA 19214007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
QUÍMICA 19214003
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I 19214101
ANÀLISI SENSORIAL I 19214114
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES 19214106
ENOLOGIA GENERAL I 19214113
MICROBIOLOGIA 19214120
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I 19214111
QUÍMICA ENOLÒGICA 19214102
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
OPERACIONS BÀSIQUES 19214121
VITICULTURA 19214107
Anual
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA 19214105
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ENOLOGIA GENERAL II 19214115
PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA 19214117
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 19214125
ENGINYERIA ENOLÒGICA 19214122
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II 19214112
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI 19214123
PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA 19214109
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 19214118
VITICULTURA DE PRECISIÓ 19214108
Anual
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II 19214103
ANÀLISI SENSORIAL II 19214116
PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA 19214110
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 19214401
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS 19214119
CULTURA VITIVINÍCOLA 19214127
GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA 19214104
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA 19214124
MARKETING VITIVINÍCOLA 19214126
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA 19214128
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 19214301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
ALIMENTS FERMENTATS 19214218
CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS 19214204
EL VI COM ALIMENT 19214206
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS 19214203
Segon quadrimestre
Optatives
CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS 19214214
CREANT VALOR AL MÓN DEL VI 19214217
EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 19214216
MICOLOGIA VITÍCOLA 19214208
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME 19214215
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 19214202
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 19214211