CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 11/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Nursing (Campus Baix Penedès) (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18254004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 18254001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 18254009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18254003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 18254002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18254109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18254007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18254005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18254101
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I 18254111
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18254008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18254102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18254103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18254108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18254006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18254010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18254104
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18254110
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18254107
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II 18254112
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18254115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18254105
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
CURES PAL·LIATIVES 18254113
INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA 18254106
INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS 18254116
METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA 18254117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II 18254119
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III 18254118
PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT 18254114
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18254202
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL 18254203
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18254205
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18254206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18254217
INTERNATIONAL NURSING 18254207
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18254208
METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT 18254210
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18254212
SALUT MENTAL POSITIVA 18254213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18254214