CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2020-21 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Nursing (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18204115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18204105
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18204106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18204116
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18204111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18204112
Quart curs
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18204301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II 18204118
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA 18204120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA 18204113
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS 18204114
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL 18204117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II 18204119
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18204206
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18204218
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18204213