CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2016-17 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Pedagogy (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT 11214003
HABILITATS COMUNICATIVES 11214004
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS 11214002
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ 11214001
Segon curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 11214103
INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ 11214105
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 11214102
POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA 11214104
PROJECCIÓ PROFESSIONAL 11214106
PSICOLOGIA DE L'ADOLESCČNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT 11214101
Tercer curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ 11214110
DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLŇGICS PER A LA FORMACIÓ 11214108
FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 11214109
SISTEMA EDUCATIU 11214107
Quart curs
Convocatňria única AN sense addicional
Formació bŕsica i obligatňries
PRŔCTICUM 11214401
TREBALL DE FI DE GRAU 11214301
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL 11214204
DESENVOLUPAMENT I ČTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR 11214214
DESENVOLUPAMENT I ČTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLŇGICS 11214215
DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA 11214216
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC 11214209
EDUCACIÓ, CULTURA I TIC 11214217
PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT 11214206
RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA 11214208
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 11214202