CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïżœric | 2010-11 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Economia Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16224010
ESTADÍSTICA I 16224007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16224001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16224004
MATEMÀTIQUES I 16224008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16224002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16224005
MATEMÀTIQUES II 16224009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16224003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16224006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA PÚBLICA 16224111
ESTADÍSTICA II 16224104
HISTÒRIA ECONÒMICA 16224116
MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA 16224113
MICROECONOMIA 16224103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16224101
ECONOMETRIA I 16224114
MACROECONOMIA 16224107
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 16224109
TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR 16224108