CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Double degree in Business Adm. and Management and Marketing (CTE) (2021) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16944005
ESTADÍSTICA I 16944003
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16944001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16944002
MATEMÀTIQUES I 16944004
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16944008
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16944007
MATEMÀTIQUES II 16944013
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16944006
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16944012
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16944101
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16944105
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16944106
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16944108
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16944107
MICROECONOMIA 16944104
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16944113
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16944111
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16944109
ESTADÍSTICA II 16944110
FISCALITAT 16944114
MACROECONOMIA 16944112
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16944138
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16944117
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16944115
ECONOMIA MUNDIAL 16944116
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16944118
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16944119
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA MARCA 16944122
IDIOMA MODERN 16944009
INFORMÀTICA APLICADA AL MÀRQUETING 16944010
INVESTIGACIÓ DE MERCATS II 16944123
POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ 16944121
POLÍTICA DE PRODUCTE 16944120