CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Double degree in Business Admin. and Manag. and Tech. for Developing Web... Continuar per seleccionar crdits lliures

Tercer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ARQUITECTURES PER A APLICACIONS EN XARXA 16924122
ENGINYERIA DE LLOCS WEB 16924125
ESTADSTICA 16924011
PROGRAMACI 16924114
XARXES DE DADES 16924118
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
ANLISI I DISSENY D'APLICACIONS 16924105
APLICACIONS I SERVEIS MBILS 16924127
BASES DE DADES 16924103
ESTRUCTURES DE DADES 16924115
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 16924112
SEGURETAT EN XARXES 16924123
Quart curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
DIRECCI ESTRATGICA 16924110
DIRECCI FINANCERA: FINANAMENT 16924128
ECONOMIA MUNDIAL 16924129
GESTI DE LA QUALITAT 16924111
INVESTIGACI DE MERCATS I APLICACIONS 16924116
MICROECONOMIA 16924131
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
COMPTABILITAT DE GESTI 16924117
FISCALITAT 16924120
MACROECONOMIA 16924130
TCNIQUES DE DECISI EMPRESARIAL 16924132
Convocatries J i S (anual)
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.ADE) 16924301
Cinqu curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BASES DE DADES AVANADES 16924126
COMPUTACI UBIQUA 16924135
DESENVOLUPAMENT AVANAT D'APLICACIONS WEB 16924121
PROGRAMACI AVANADA DE DISPOSITIUS MBILS 16924138
TCNIQUES AVANADES DE PROGRAMACI 16924134
Convocatries J i S (2n quadrimestre)
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.TDAWIM) 16924302
Convocatria nica 2Q sense addicional
Formaci bsica i obligatries
PRCTIQUES ACADMIQUES EXTERNES 16924401