CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16234010
ESTADÍSTICA I 16234007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16234001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16234004
MATEMÀTIQUES I 16234008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16234002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16234005
MATEMÀTIQUES II 16234009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16234003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16234006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16234107
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16234108
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16234114
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16234113
MICROECONOMIA 16234103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16234109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16234115
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16234101
ESTADÍSTICA II 16234104
MACROECONOMIA 16234118
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16234110
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16234102
ECONOMIA MUNDIAL 16234105
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16234111
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16234116
Segon quadrimestre
Optatives
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 16234214
DISSENY ORGANITZATIU 16234210
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16234205
ECONOMIA INTERNACIONAL 16234203
e-MÀRQUETING 16234211
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16234206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16234207
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16234208
FINANCES INTERNACIONALS 16234202
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 16234219
JOCS D'EMPRESA 16234234
MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 16234212
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16234201
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16234217
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16234204
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 16234213
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16234216
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16234121
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16234117
FISCALITAT 16234120
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16234119
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16234112
Convocatòries J i S (anual)
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 16234301
Convocatòria única 1Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 16234401