CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2020-21 | 27/11/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16214010
ESTADÍSTICA I 16214007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16214001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16214004
MATEMÀTIQUES I 16214008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16214002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16214005
MATEMÀTIQUES II 16214009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16214003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16214006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16214107
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16214108
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16214114
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16214113
MICROECONOMIA 16214103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16214109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16214115
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16214101
ESTADÍSTICA II 16214104
MACROECONOMIA 16214118
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16214110
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 16214102
ECONOMIA MUNDIAL 16214105
GESTIÓ DE LA QUALITAT 16214111
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 16214116
Quart curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIUTADANIA 16214106
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16214117
FISCALITAT 16214120
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 16214119
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16214112
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 16214301
Convocatòria única 1Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16214401
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16214215
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR 16214214
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 16214209
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16214205
ECONOMIA INTERNACIONAL 16214203
e-MÀRQUETING 16214211
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16214206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16214207
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16214208
FINANCES INTERNACIONALS 16214202
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 16214218
HISTÒRIA ECONÒMICA 16214221
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 16214219
JOCS D'EMPRESA 16214234
MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS 16214212
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16214201
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 16214217
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16214204
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES 16214213
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16214216