CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2020-21 | 27/11/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Finances and Accounting Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16204010
ESTADÍSTICA I 16204007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16204001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16204004
MATEMÀTIQUES I 16204008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16204002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16204005
MATEMÀTIQUES II 16204009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16204003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16204006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 16204111
COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR 16204107
MÀRQUETING 16204118
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16204112
MICROECONOMIA 16204103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 16204108
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16204101
ESTADÍSTICA II 16204104
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 16204113
MACROECONOMIA MONETÀRIA 16204119
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT DE GESTIÓ 16204109
DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT 16204102
ECONOMIA MUNDIAL 16204105
MERCATS I ACTIUS FINANCERS I 16204115
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16204114
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
AUDITORIA 16204110
CIUTADANIA 16204106
FISCALITAT 16204120
MERCATS I ACTIUS FINANCERS II 16204117
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 16204116
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 16204301
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 16204401
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
ANÀLISI DE DADES FINANCERES 16204223
COMPTABILITAT I FISCALITAT 16204213
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS 16204212
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 16204209
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16204210
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 16204205
DRET DELS MERCATS FINANCERS 16204217
ECONOMIA INTERNACIONAL 16204203
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16204206
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16204207
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16204208
FINANCES INTERNACIONALS 16204202
GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES 16204214
HISTÒRIA ECONÒMICA 16204218
JOCS D'EMPRESA 16204224
MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS 16204211
MÀRQUETING INTERNACIONAL 16204201
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 16204204