CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2023-24 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in English Studies (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica 1Q
Formaci bsica i obligatries
ANGLS I 12274002
COMUNICACI ESCRITA EN CATAL 12274004
COMUNICACI ESCRITA EN ESPANYOL 12274005
Acta nica 2Q
Formaci bsica i obligatries
ANGLS II 12274003
LITERATURA I SOCIETAT 12274009
LLENGUA I SOCIETAT 12274011
Acta nica AN
Formaci bsica i obligatries
LINGSTICA 12274006
LITERATURA 12274001
Segon curs
Acta nica 1Q
Formaci bsica i obligatries
ANLISI DE TEXTOS ANGLESOS I 12274119
DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING I 12274109
DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING I 12274107
LLENGUA ALEMANYA I 12274101
LLENGUA ANGLESA I 12274105
Acta nica 2Q
Formaci bsica i obligatries
ANLISI DE TEXTOS ANGLESOS II 12274120
DESTRESES COMUNICATIVES: READING AND WRITING II 12274110
DESTRESES COMUNICATIVES: SPEAKING AND LISTENING II 12274108
LITERATURA FRANCESA 12274104
LLENGUA ALEMANYA II 12274103
LLENGUA ANGLESA II 12274106
Tercer curs
Acta nica 1Q
Formaci bsica i obligatries
EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLS I 12274113
INTRODUCCI A LA CULTURA DELS PASOS DE PARLA ANGLESA 12274123
INTRODUCCI A LA LITERATURA ANGLESA 12274121
LLENGUA ANGLESA III 12274111
Acta nica 2Q
Formaci bsica i obligatries
EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLS II 12274114
INTRODUCCI A LA TRADUCCI ANGLESA 12274124
LLENGUA ANGLESA IV 12274112
NARRATIVA EN ANGLS 12274122
Quart curs
Convocatries J i S (2n quadrimestre)
Formaci bsica i obligatries
TREBALL DE FI DE GRAU 12274301
Acta nica 1Q
Formaci bsica i obligatries
GESTI DE LA INFORMACI 12274125
LLENGUA ANGLESA V 12274115
TALLER D'ESCRIPTURA AVANADA 12274117
TALLER D'EXPRESSI ORAL AVANADA 12274118
Acta nica 2Q
Formaci bsica i obligatries
LLENGUA ANGLESA VI 12274116
Assignatures sense curs definit
Acta nica 1Q
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 12274213
FRANCS COMUNICATIU 12274224
GRAMTICA ANGLESA AVANADA 12274207
LITERATURA NORD-AMERICANA 12274216
LLENGUA ALEMANYA III 12274201
TRADUCCI ANGLESA DIRECTA I 12274219
Acta nica 2Q
Optatives
ADQUISICI DE SEGONES LLENGES I PRAGMTICA 12274231
CURS MONOGRFIC DE LITERATURA I CULTURA EN LLENGUA ANGLESA 12274243
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 12274226
L'ANGLS COM A LLENGUA ESTRANGERA 12274210
MITOLOGIA ALEMANYA 12274204