CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïŋ―ric | 2019-20 | 07/07/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Bachelor's Degree in Catalan Language and Literature (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Convocatōries J - JU
Formació bāsica i obligatōries
ANGLČS II 12254003
ANTROPOLOGIA CULTURAL 12254008
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORĀNIA 12254010
LINGÜÍSTICA 12254006
LITERATURA 12254001
LITERATURA I SOCIETAT 12254009
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 12254007
Acta única 1Q
Formació bāsica i obligatōries
ANGLČS I 12254002
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALĀ 12254004
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL 12254005
Segon curs
Convocatōries J - JU
Formació bāsica i obligatōries
COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL 12254117
CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX) 12254107
EL LLEGAT CLĀSSIC 12254114
LINGÜÍSTICA ROMĀNICA 12254113
LITERATURA FRANCESA 12254104
LLENGUA ALEMANYA II 12254103
LLENGUA ANGLESA II 12254119
Acta única 1Q
Formació bāsica i obligatōries
COMUNICACIÓ ORAL EN CATALĀ 12254116
CREACIÓ CATALANA CONTEMPORĀNIA (S. XX) 12254106
LITERATURA ROMĀNICA 12254105
LLATÍ 12254115
LLENGUA ALEMANYA I 12254101
LLENGUA ANGLESA I 12254118
LLENGUA FRANCESA 12254102
Tercer curs
Convocatōries J - JU
Formació bāsica i obligatōries
GRAMĀTICA HISTŌRICA DE LA LLENGUA CATALANA 12254120
LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA 12254109
MORFOLOGIA CATALANA 12254122
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA 12254121
Acta única 1Q
Formació bāsica i obligatōries
CRÍTICA LITERĀRIA CATALANA 12254111
ETNOPOČTICA 12254110
ROMANTICISME I REALISME (S. XIX) 12254108
Quart curs
Anual
Formació bāsica i obligatōries
TREBALL DE FI DE GRAU 12254301
Convocatōries J - JU
Formació bāsica i obligatōries
DIALECTOLOGIA CATALANA 12254123
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I 12254112
SINTAXI CATALANA 12254124
Acta única 1Q
Formació bāsica i obligatōries
CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS 12254125
Assignatures sense curs definit
Convocatōries J - JU
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 12254215
LEXICOGRAFIA CATALANA 12254209
LEXICOLOGIA CATALANA 12254208
ORTOTIPOGRAFIA 12254211
Convocatōries JU - S
Optatives
PRĀCTIQUES EXTERNES I 12254501
Acta única 1Q
Optatives
DONES, LLENGUATGES I CULTURA 12254202
ESCRIPTURES CONTEMPORĀNIES 12254231
MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 12254213