CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau de Comunicació Audiovisual (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 12234001
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 12234008
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 12234002
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 12234004
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 12234009
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 12234003
OPINIÓ PÚBLICA 12234005
Anual
Formació bàsica i obligatòries
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) 12234010
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) 12234007
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET 12234006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 12234102
Anual
Formació bàsica i obligatòries
DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA 12234107
FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES 12234106
FONAMENTS DEL PERIODISME 12234104
HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ 12234105
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA 12234101
TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL 12234103
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIUTADANIA 12234110
HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL 12234115
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 12234114
TEORIA DE LA IMATGE 12234108
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE LA COMUNICACIÓ 12234109
REALITZACIÓ DE PROGRAMES I FICCIONS 12234113
TEORIA I ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA I TELEVISIVA 12234116
Anual
Formació bàsica i obligatòries
GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS 12234112
NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL 12234111
Quart curs
Anual
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 12234401
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 12234301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
AUDIOVISUAL CONTEMPORANI I IDENTITATS 12234209
AULA DE POSTPRODUCCIÓ: IMATGE I SO 12234210
DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA I DE SO 12234212
ESCRIPTURA CREATIVA 12234203
GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT 12234206
INFODISSENY 12234215
PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL 12234217
Segon quadrimestre
Optatives
ANIMACIÓ AUDIOVISUAL 12234208
CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ 12234201
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS 12234211
EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL 12234204
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA 12234205
PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA 12234218
PROGRAMACIÓ RADIOFÒNICA I TELEVISIVA 12234219
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 12234222