CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau de Comunicació Audiovisual (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 12234001
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL 12234008
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 12234002
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 12234004
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 12234009
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 12234003
OPINIÓ PÚBLICA 12234005
Anual
Formació bàsica i obligatòries
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ) 12234010
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ) 12234007
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET 12234006