CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau de Psicologia (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bŕsica i obligatňries
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU 11204006
ESTADÍSTICA EN CIČNCIES DEL COMPORTAMENT I 11204002
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA 11204004
HISTŇRIA DE LA PSICOLOGIA 11204001
PSICOLOGIA SOCIAL 11204003
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ 11204007
PERSONALITAT I DIFERČNCIES INDIVIDUALS 11204008
PSICOLOGIA BIOLŇGICA I 11204005
PSICOLOGIA DEL TREBALL 11204009
PSICOMETRIA 11204010
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bŕsica i obligatňries
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT 11204102
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU 11204108
ESTADÍSTICA EN CIČNCIES DEL COMPORTAMENT II 11204110
PERCEPCIÓ I ATENCIÓ 11204101
PSICOLOGIA BIOLŇGICA II 11204104
PSICOPATOLOGIA I 11204106
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
AVALUACIÓ I DIAGNŇSTIC PSICOLŇGIC I 11204113
DESENVOLUPAMENT COGNITIU 11204109
PSICOLOGIA DE LA MEMŇRIA 11204103
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 11204111
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 11204112
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bŕsica i obligatňries
AVALUACIÓ I DIAGNŇSTIC PSICOLŇGIC II 11204114
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 11204119
NEUROPSICOLOGIA I 11204105
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I 11204117
PSICOLOGIA DELS GRUPS 11204115
PSICOPATOLOGIA II 11204107
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA 11204121
PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 11204120
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II 11204118
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 11204116
Quart curs
Convocatňria única 2Q sense addicional
Formació bŕsica i obligatňries
PRŔCTIQUES EXTERNES 11204401
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
TREBALL DE FI DE GRAU 11204301
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
AVALUACIÓ PSICOPEDAGŇGICA EN EDUCACIÓ 11204206
CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS 11204219
DIFICULTATS D'APRENENTATGE 11204204
DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 11204229
FORMACIÓ DE PERSONAL 11204231
GENČTICA DE LA CONDUCTA 11204241
NEUROPSICOLOGIA II 11204239
PROCESSOS PSICOLŇGICS BŔSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITŔRIA 11204253
PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS 11204205
PSICOENDOCRINOLOGIA 11204242
PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDČNCIES 11204240
PSICOGERONTOLOGIA 11204203
PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ 11204234
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 11204228
PSICOLOGIA JURÍDICA 11204223
PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT 11204222
PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT 11204261
SELECCIÓ DE PERSONAL 11204230
TČCNICA PSICOANALÍTICA 11204259
Acta única 2Q
Optatives
AVALUACIÓ CLÍNICA 11204271
EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRČS 11204248
INTEL·LIGČNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS 11204258
INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU 11204211
PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM 11204226
PSICOLOGIA DE LA SALUT 11204265
PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I 11204262
TČCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL 11204225
TČCNIQUES MULTIVARIANTS: APLICACIONS INFORMŔTIQUES AMB SPSS 11204216
Acta única AN
Optatives
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN LES SOCIOADDICCIONS 11204266
BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 11204257
COGNICIÓ I COMUNICACIÓ ANIMAL 11204256
DISSENYS EXPERIMENTALS MULTIVARIANTS 11204217
ERGONOMIA APLICADA AL TREBALL 11204232
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 11204275
INTEL·LIGČNCIA I CREATIVITAT 11204255
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFŔNCIA 11204201
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ŔMBIT DE LES EMOCIONS 11204210
OBSERVACIÓ I ANŔLISI DE PRŔCTIQUES EDUCATIVES 11204207
PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL 11204245
PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL 11204246
PSICOLOGIA AMBIENTAL 11204227
PSICOLOGIA COMUNITŔRIA 11204224
PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL 11204202
PSICOLOGIA SOCIAL DE LES ACTITUDS 11204237
SALUT LABORAL 11204233
TČCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS 11204260
TERŔPIA GRUPAL 11204267