CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau de Psicologia (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bŕsica i obligatňries
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU 11204006
ESTADÍSTICA EN CIČNCIES DEL COMPORTAMENT I 11204002
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA 11204004
HISTŇRIA DE LA PSICOLOGIA 11204001
PSICOLOGIA SOCIAL 11204003
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ 11204007
PERSONALITAT I DIFERČNCIES INDIVIDUALS 11204008
PSICOLOGIA BIOLŇGICA I 11204005
PSICOLOGIA DEL TREBALL 11204009
PSICOMETRIA 11204010
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bŕsica i obligatňries
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT 11204102
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU 11204108
ESTADÍSTICA EN CIČNCIES DEL COMPORTAMENT II 11204110
PERCEPCIÓ I ATENCIÓ 11204101
PSICOLOGIA BIOLŇGICA II 11204104
PSICOPATOLOGIA I 11204106
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
AVALUACIÓ I DIAGNŇSTIC PSICOLŇGIC I 11204113
DESENVOLUPAMENT COGNITIU 11204109
PSICOLOGIA DE LA MEMŇRIA 11204103
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 11204111
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 11204112
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bŕsica i obligatňries
AVALUACIÓ I DIAGNŇSTIC PSICOLŇGIC II 11204114
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 11204119
NEUROPSICOLOGIA I 11204105
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I 11204117
PSICOLOGIA DELS GRUPS 11204115
PSICOPATOLOGIA II 11204107
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA 11204121
PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 11204120
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II 11204118
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 11204116
Quart curs
Acta única 2Q
Formació bŕsica i obligatňries
PRŔCTIQUES EXTERNES 11204401
TREBALL DE FI DE GRAU 11204301
Assignatures sense curs definit
Primer quadrimestre
Optatives
INTEL·LIGČNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS 11204258
TČCNIQUES PROJECTIVES 11204264
Segon quadrimestre
Optatives
BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 11204257
Anual
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 11204275
Acta única 1Q
Optatives
AVALUACIÓ PSICOPEDAGŇGICA EN EDUCACIÓ 11204206
GENČTICA DE LA CONDUCTA 11204241
NEUROPSICOLOGIA II 11204239
PSICOENDOCRINOLOGIA 11204242
PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDČNCIES 11204240
PSICOGERONTOLOGIA 11204203
PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ 11204234
PSICOLOGIA JURÍDICA 11204223
SELECCIÓ DE PERSONAL 11204230
TČCNICA PSICOANALÍTICA 11204259
Acta única 2Q
Optatives
AVALUACIÓ CLÍNICA 11204271
EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRČS 11204248
INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU 11204211
PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM 11204226
PSICOLOGIA DE LA SALUT 11204265
PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I 11204262
TČCNIQUES MULTIVARIANTS: APLICACIONS INFORMŔTIQUES AMB SPSS 11204216
Acta única AN
Optatives
ALTERACIONS DE LA MEMŇRIA 11204250
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN LES SOCIOADDICCIONS 11204266
DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 11204229
ERGONOMIA APLICADA AL TREBALL 11204232
FORMACIÓ DE PERSONAL 11204231
GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INTERPERSONALS EN CONTEXTS EDUCATIUS 11204209
INTEL·LIGČNCIA I CREATIVITAT 11204255
LA MEMŇRIA EN LA VIDA QUOTIDIANA 11204249
MODELS BIOLŇGICS DELS TRASTORNS MENTALS 11204238
PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL 11204245
PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT 11204244
PSICOLOGIA COMUNITŔRIA 11204224
PSICOLOGIA DE LA DELINQÜČNCIA I DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 11204272
PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL 11204202
PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT 11204222
SALUT LABORAL 11204233
TČCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS 11204260
TERŔPIA FAMILIAR 11204269