CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d´Educació Infantil (Campus Terres de l´Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT 11264003
HABILITATS COMUNICATIVES 11264004
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS 11264002
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ 11264001
Segon curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 11264009
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLŔSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I 11264101
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIČNCIES EXPERIMENTALS, CIČNCIES SOCIALS I LES MATEMŔTIQUES I 11264107
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I 11264104
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA 11264005
INFŔNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ 11264007
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL 11264008
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS 11264006
Tercer curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLŔSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II 11264102
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIČNCIES EXPERIMENTALS, CIČNCIES SOCIALS I LES MATEMŔTIQUES II 11264108
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II 11264105
Formació bŕsica i obligatňries
PRŔCTICUM I 11264401
Quart curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLŔSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III 11264103
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIČNCIES EXPERIMENTALS, CIČNCIES SOCIALS I LES MATEMŔTIQUES III 11264109
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III 11264106
Formació bŕsica i obligatňries
PRŔCTIQUES EXTERNES II 11264402
TREBALL DE FI DE GRAU 11264301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ASPECTES EDUCATIUS I PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PER L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTŇRICA 11264217
AUDICIÓ: LES HISTŇRIES DE LA MÚSICA 11264211
COMPETČNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR 11264222
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA 11264207
DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT 11264209
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU 11264213
DIDŔCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA 11264208
DIDŔCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL 11264220
DIDŔCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I 11264206
EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA 11264227
EL MISSATGE CRISTIŔ 11264230
FORMACIÓ PSICO-CORPORAL 11264228
FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA 11264205
INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL 11264223
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ČTNICA I CULTURAL 11264216
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 11264224
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ 11264215
L'INFANT I LA DANSA 11264221
LLENGUATGE MUSICAL 11264212
L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT 11264226
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRŔCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA 11264225
PRŔCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ 11264210
PROJECTE ARTÍSTIC 11264204
RELIGIÓ, CULTURA I VALORS 11264229
TREBALL CORPORAL 11264214
VEU I SALUT 11264219