CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d´Educació Social (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT 11224003
HABILITATS COMUNICATIVES 11224004
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS 11224002
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ 11224001
Segon curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 11224103
INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ 11224105
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 11224102
POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA 11224104
PROJECCIÓ PROFESSIONAL 11224106
PSICOLOGIA DE L'ADOLESCČNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT 11224101
Tercer curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 11224109
COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITŔRIA 11224107
MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL 11224108
PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA 11224110
Quart curs
Acta única AN
Formació bŕsica i obligatňries
DESENVOLUPAMENT I ČTICA PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SOCIAL 11224111
Optatives
PRŔCTICUM 11224401
TREBALL DE FI DE GRAU 11224301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES 11224209
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I 11224204
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II 11224206
INFŔNCIA I SALUT 11224210
L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFŔNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 11224208
PERSPECTIVA COMPARADA DE L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA A LA DESADAPTACIÓ SOCIAL 11224207