CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT 11904003
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA 11904005
HABILITATS COMUNICATIVES 11904004
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL 11904008
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS 11904002
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ 11904001
Optatives
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I 11904201