CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 29/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET ROMÀ 16914002
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16914141
HABILITATS DEL JURISTA 16914004
HISTÒRIA DEL DRET 16914007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16914005
MATEMÀTIQUES I 16914006
TEORIA DEL DRET 16914011
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
CIÈNCIA POLÍTICA 16914008
COMPTABILITAT FINANCERA 16914009
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 16914001
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 16914101
MATEMÀTIQUES II 16914012
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16914013