CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de Grau de Dret i de Relacions Laborals i Ocupació (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
CIÈNCIA POLÍTICA 15904010
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 15904004
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I 15904009
DRET DEL TREBALL I 15904008
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 15904101
SOCIOLOGIA DEL TREBALL 15904011
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET ROMÀ 15904005
ECONOMIA 15904002
HABILITATS DEL JURISTA 15904001
HISTÒRIA DEL DRET 15904006
TEORIA DEL DRET 15904007
Segon curs
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 15904110
DRET DEL TREBALL II 15904108
DRET SINDICAL II 15904109
DRETS FONAMENTALS 15904107
PART GENERAL DEL DRET CIVIL 15904014
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS 15904013
TEORIA DE LES ORGANITZACIONS 15904015
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 15904104
DRET SINDICAL I 15904102
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 15904106
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 15904012
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 15904105
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 15904103
Tercer curs
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 15904119
DRET PENAL. PART GENERAL 15904117
ECONOMIA LABORAL 15904121
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 15904016
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 15904118
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 15904120
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS 15904113
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 15904114
DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM 15904112
GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA 15904111
IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ 15904116
POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS 15904115
Quart curs
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III 15904129
DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL 15904132
MERCAT DE TREBALL APLICAT 15904130
RÈGIM D'ESTRANGERIA 15904128
SISTEMES LABORALS COMPARATS 15904131
TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS 15904133
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET COMPARAT 15904123
DRET DE FAMÍLIA 15904126
DRET FINANCER 15904125
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 15904122
DRET PROCESSAL CIVIL 15904127
DRETS REALS 15904124
Cinquè curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.D) 15904301
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.RRLL) 15904302
Convocatòries J - JU -S
Formació bàsica i obligatòries
DRET INTERNACIONAL PRIVAT 15904139
DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 15904140
DRET PROCESSAL PENAL 15904141
FILOSOFIA DEL DRET 15904142
Convocatòries J - S
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 15904401
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE SUCCESSIONS 15904137
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 15904136
FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA 15904134
RELACIONS LABORALS ESPECIALS 15904138
SISTEMA TRIBUTARI 15904135