CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA 15204002
ELEMENTS DE DRET CIVIL 15204005
ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL 15204004
HABILITATS DEL TÈCNIC/A EN RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ 15204001
HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS 15204003
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I 15204007
DRET DEL TREBALL I 15204006
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS 15204010
SOCIOLOGIA DEL TREBALL 15204009
TEORIA DE LES ORGANITZACIONS 15204008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II 15204109
DRET MERCANTIL 15204111
DRET SINDICAL I 15204103
ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU 15204114
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 15204116
POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS 15204119
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DEL TREBALL II 15204105
DRET SINDICAL II 15204104
ECONOMIA LABORAL 15204101
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 15204115
RÈGIM D'ESTRANGERIA 15204112
TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS 15204117
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS 15204121
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 15204120
DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM 15204106
ELEMENTS DE DRET PROCESSAL 15204113
IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ 15204122
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III 15204110
DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL 15204107
MERCAT DE TREBALL APLICAT 15204102
SISTEMES LABORALS COMPARATS 15204118
Quart curs
Convocatòria única 2Q sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 15204401
TREBALL DE FI DE GRAU 15204301
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA 15204123
GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA 15204124
RELACIONS LABORALS ESPECIALS 15204108
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE 15204211
COMPTABILITAT 15204227
MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS 15204213
RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL 15204203
RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 15204229
RÈGIM JURÍDIC DEL MEDI AMBIENT 15204230
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 15204206
Acta única 2Q
Optatives
DRET DE COOPERATIVES 15204231
DRET PENAL DE L'EMPRESA 15204228
DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA 15204202
ECONOMIA I IMMIGRACIÓ 15204218
GESTIÓ DE L'ACOMPLIMENT I LA COMPENSACIÓ 15204224
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC 15204220
INSERCIÓ I DEPENDÈNCIA 15204205
POLÍTIQUES PÚBLIQUES I SISTEMES DE BENESTAR 15204217
PROCEDIMENT TRIBUTARI 15204215
QUALITAT DE VIDA LABORAL 15204209
RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 15204204
TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI 15204201
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 15204235