CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DRET MERCANTIL 16234010
ESTADÍSTICA I 16234007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16234001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16234004
MATEMÀTIQUES I 16234008
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16234002
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16234005
MATEMÀTIQUES II 16234009
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16234003
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16234006
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPORTAMENT ORGANITZATIU 16234107
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 16234108
FONAMENTS DE MÀRQUETING 16234114
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 16234113
MICROECONOMIA 16234103
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 16234109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 16234115
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 16234101
ESTADÍSTICA II 16234104
MACROECONOMIA 16234118