CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 07/07/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Economia (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA I 16224007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16224001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16224004
MATEMÀTIQUES I 16224008
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16224003
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16224002
DRET MERCANTIL 16224010
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16224005
MATEMÀTIQUES II 16224009
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16224006