CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ESTADÍSTICA I 16214007
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 16214001
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 16214004
MATEMÀTIQUES I 16214008
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 16214003
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
COMPTABILITAT FINANCERA 16214002
DRET MERCANTIL 16214010
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 16214005
MATEMÀTIQUES II 16214009
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 16214006