CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2022-23 | 13/07/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau en Infermeria (Seu Vilafranca) (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18264004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 18264001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 18264009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18264003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 18264002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18264109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18264007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18264005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18264101
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I 18264111
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18264008