CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïżœric | 2021-22 | 27/11/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18244004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 18244001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 18244009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18244003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 18244002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18244109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18244007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18244005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18244101
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I 18244111
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18244008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18244102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18244103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18244108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18244006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18244010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18244104
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18244110
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18244107
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II 18244112
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18244115
INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS 18244116
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18244105
METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA 18244117
PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT 18244114
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
CURES PAL·LIATIVES 18244113
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA 18244106
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II 18244119
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III 18244118
Quart curs
Convocatòries TFG anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18244301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III 18244120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV 18244121
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V 18244122
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI 18244123
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18244202
APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL 18244203
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18244208
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18244212
Acta única 2Q
Optatives
CULTURA DEL BENESTAR: SALUT I QUALITAT DE VIDA 18244220
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18244205
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18244206
INTERNATIONAL NURSING 18244207
SALUT MENTAL POSITIVA 18244213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18244214
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18244217