CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2017-18 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18234004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 18234001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 18234009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18234003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 18234002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18234109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18234007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18234005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18234101
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I 18234111
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18234008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18234102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18234103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18234108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18234006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18234010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18234104
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18234107
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18234110
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II 18234112
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18234207
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18234208