CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2016-17 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18234004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 18234001
ÈTICA DEL CUIDAR I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 18234009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18234003
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 18234002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18234109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18234007
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18234005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18234101
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I 18234111
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18234008