CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2020-21 | 27/09/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18224115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18224105
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18224106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18224116
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18224111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18224112
Quart curs
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18224301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II 18224118
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA 18224120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA 18224113
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS 18224114
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL 18224117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II 18224119
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18224210
Acta única 2Q
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18224205
Acta única AN
Optatives
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18224203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18224212
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18224206
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18224201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18224202
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18224217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18224218
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18224214
PROGRAMES DE SALUT 18224221
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18224220
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18224213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18224223