CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2019-20 | 30/05/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Convocatòries J - JU - S
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18214010
FARMACOLOGIA 18214107
Tercer curs
Convocatòries J - JU - S
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18214106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18214116
Quart curs
Anual
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18214301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II 18214118
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA 18214120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA 18214113
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS 18214114
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL 18214117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II 18214119
Assignatures sense curs definit
Convocatòries J - JU - S
Optatives
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18214203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18214212
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18214206
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18214217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18214218
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18214214
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT 18214204
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18214213
Acta única 1Q
Optatives
INTERNATIONAL NURSING 18214205
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18214201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18214202
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18214210
PROGRAMES DE SALUT 18214221
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18214220
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18214223