CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 21/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18214004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214001
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18214003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214002
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18214008
Segon curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18214102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18214103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18214108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18214006
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18214010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18214104
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18214107
Tercer curs
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18214115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18214105
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18214106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18214116
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18214111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18214112
Quart curs
Convocatòria única AN sense addicional
Formació bàsica i obligatòries
TREBALL DE FI DE GRAU 18214301
Acta única AN
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II 18214118
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA 18214120
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA 18214113
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS 18214114
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL 18214117
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II 18214119
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18214201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18214202
PROGRAMES DE SALUT 18214221
Acta única 2Q
Optatives
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18214214
Acta única AN
Optatives
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18214203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18214212
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 18214206
INTERNATIONAL NURSING 18214205
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18214210
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18214217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18214218
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT 18214204
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18214220
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18214213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18214223