CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genïżœric | 2011-12 | 27/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 18214004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214001
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 18214009
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOESTADÍSTICA 18214003
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 18214002
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 18214109
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 18214007
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA 18214005
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL 18214101
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ 18214008
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 18214102
INFERMERIA EN LA JOVENTUT 18214103
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 18214108
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 18214006
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 18214010
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 18214104
Anual
Formació bàsica i obligatòries
FARMACOLOGIA 18214107
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 18214110
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 18214115
INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 18214105
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 18214106
INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 18214116
Anual
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I 18214111
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I 18214112
Assignatures sense curs definit
Anual
Optatives
APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA 18214215
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 18214203
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 18214212
INTERNATIONAL NURSING 18214205
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA 18214201
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA 18214202
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA 18214210
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT 18214217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA 18214218
MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES 18214214
METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT 18214204
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA 18214219
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL 18214211
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA 18214222
PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA 18214216
PROGRAMES DE SALUT 18214221
SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS 18214220
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 18214213
SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA 18214223