CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2009-10 | 16/04/2024
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Grau de Biotecnologia (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA 19204005
ESTADSTICA 19204004
MATEMTIQUES 19204001
Segon quadrimestre
Formaci bsica i obligatries
BIOLOGIA CELLULAR 19204006
BIOQUMICA 19204008
FSICA 19204002
GENTICA 19204007
Anual
Formaci bsica i obligatries
QUMICA GENERAL 19204003