CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2020-21 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Doble titulació de grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA 17914004
ESTADÍSTICA 17914003
FÍSICA I 17914017
MATEMÀTIQUES 17914002
MICROBIOLOGIA 17914101
QUÍMICA I 17914014
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA CEL·LULAR 17914006
BIOQUÍMICA 17914008
FÍSICA II 17914018
GENÈTICA 17914007
QUÍMICA II 17914015
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17914011
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I 17914009
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI MATEMÀTICA II 17914011
FONAMENTS DE COMPUTADORS 17914010
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I 17914009
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II 17914016
Segon curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL 17914107
ENZIMOLOGIA 17914105
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 17914106
QUÍMICA ORGÀNICA 17914102
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOINFORMÀTICA 17914104
CULTIUS CEL·LULARS 17914109
ENGINYERIA BIOQUÍMICA 17914111
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES 17914103
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL 17914110
TERMODINÀMICA I CINÈTICA 17914108
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
COMPUTADORS 17914112
PROGRAMACIÓ 17914113
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 17914114
ESTRUCTURES DE DADES 17914115
Tercer curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 17914126
GENÈTICA MOLECULAR 17914120
IMMUNOLOGIA 17914118
TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 17914116
TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT 17914121
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES 17914117
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL 17914125
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA 17914124
ENGINYERIA DE BIOREACTORS 17914122
METABOLISME DE MICROORGANISMES 17914119
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ 17914123
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
MATEMÀTICA DISCRETA I 17914012
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANGLÈS TÈCNIC 17914127
BASES DE DADES 17914132
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 17914128
Quart curs
Primer quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS 17914129
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS 17914130
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 17914133
ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS 17914134
INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR 17914135
METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ 17914131
TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ 17914136
XARXES DE DADES 17914137
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS 17914138
GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES 17914139
LLENGUATGES FORMALS 17914140
MATEMÀTICA DISCRETA II 17914013
SEGURETAT EN XARXES 17914141
SISTEMES DISTRIBUÏTS 17914142
Cinquè curs
Segon quadrimestre
Formació bàsica i obligatòries
PRÀCTIQUES EXTERNES 17914401
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI) 17914301
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.B) 17914302
Acta única 1Q
Formació bàsica i obligatòries
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 17914148
COMPILADORS 17914150
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 17914151
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 17914149
PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS 17914143
SISTEMES DE TEMPS REAL 17914147
SISTEMES OBERTS 17914146
Acta única 2Q
Formació bàsica i obligatòries
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA 17914152
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 17914144
SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 17914145
VISIÓ PER COMPUTADOR 17914153